Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

Από τη Σοφία Κοντογιάννη

Δύο άδειες για πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Λευκάδας.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, συνολικού εμβαδού 150 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Ποντε Λευκάδας, Δρόμος Κάστρου, με σκοπό την χρήση της για την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό του κ. Ευσταθίου Γαβριήλ και για εποχιακή χρήση μέχρι 6 μηνών. Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης στην πλωτή εξέδρα, από και προς την ξηρά, θα γίνεται με την τοποθέτηση και χρήση ενός διαδρόμου σύνδεσης επιφάνειας 6 τ.μ.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, συνολικού εμβαδού 98,40 τ.μ., στη θέση Μεγάλο Αυλάκι Νυδρίου Λευκάδας, με σκοπό την χρήση της για την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της εταιρείας ΠΑΞΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., για εποχιακή χρήση μέχρι 6 μηνών.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω πλωτές εξέδρες θα τοποθετηθούν σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση τους για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύνανται να εξυπηρετούν θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Πηγή