Δήμος Λευκάδας: Αξιολόγηση καταδυτικού αποτυπώματος Λευκάδας και δημιουργία υποβρύχιου καταδυτικού πάρκου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Μια νέα ημέρα για τον εναλλακτικό τουρισμό στην Λευκάδα, με την μελέτη χωροθέτησης Υποβρύχιου Καταδυτικού Πάρκου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λευκάδας».

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λευκάδας, κ. Σωτήρη Σκιαδαρέση για την δράση: «Αξιολόγηση καταδυτικού αποτυπώματος Λευκάδας και δημιουργία υποβρύχιου Καταδυτικού Πάρκου», π/υ 24.800,00€, και θα καλυφθεί ισόποσα, από ιδίους πόρους των συμβαλλομένων.

Η σύμβαση αφορά την σύνταξη μελέτης για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, την αναγκαιότητα προοπτικών ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού της Λευκάδας, καθώς και την χωροθέτηση καταδυτικών πάρκων σε περιοχές που δεν αποτελούν μέρος του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών της Π.Ε. Λευκάδας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα καταδυτικά πάρκα επιφέρουν σημαντικά οφέλη στις περιοχές που τα φιλοξενούν. Με παρόμοιο τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και στην Π.Ε. Λευκάδας. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θα είναι ένα χρηστικό εργαλείο που θα δώσει στην Λευκάδα το συγκριτικό πλεονέκτημα του προορισμού καταδυτικού τουρισμού, καθώς προτείνει εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που ενσωματώνουν την πρωτοτυπία και το άγνωστο, σε συνδυασμό με την ασφάλεια και την διαφορετικότητα της περιοχής μας.

Σκοπός είναι η αποτελεσματικότερη τουριστική ανάδειξη της Λευκάδας ως καταδυτικός προορισμός, καθώς και η βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Με ήπιες παρεμβάσεις μικρής οικονομικής κλίμακας, μικρές, έξυπνες και λειτουργικές δράσεις, μπορεί να βελτιωθεί η τοπική οικονομία και να αποτελέσει το ελατήριο για την επανεκκίνηση του τουρισμού.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ