Έρευνα για την αναπηρία στην Ελλάδα: Προκατάληψη η κύρια στάση, οι μετακινήσεις το μεγαλύτερο πρόβλημα

Έρευνα για την αναπηρία στην Ελλάδα: Προκατάληψη η κύρια στάση, οι μετακινήσεις το μεγαλύτερο πρόβλημα

Τι έδειξε έρευνα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Οι μετακινήσεις στην πόλη και με τα μέσα μαζικής...