Θέση κοινωνικού λειτουργού στη Λευκάδα από την Equal Society

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society, αναζητά να καλύψει στη Λευκάδα τη θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 8 Ιουλίου 2021.

Απαραίτητα Προσόντα:

Για ΠΕ/ΤΕ  Κοινωνικό Λειτουργό

  • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα στην ενότητα Τελευταία Νέα  στον ιστότοπο www.equalsociety.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα κεντρικά γραφεία της Equal Society στο τηλέφωνο 211.70.51.841