Δήμος Λευκάδας: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022

Δήμος Λευκάδας: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε την Δευτέρα 19/07/2021 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 03/08/2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού...