Μελέτες για νέους κόμβους, σε Καλλιγώνι και σε άλλα τρία σημεία της Ε.Ο. Λευκάδας-Βασιλικής, ετοιμάζει η Π.Ε. Λευκάδας

Υπογράφηκε η Σύμβαση προϋπολογισμού 74.400 ευρώ

Τη σύμβαση μελέτης για τη διαμόρφωση τεσσάρων (4) ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Συγκεκριμένα η «Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης βατότητας οδοστρωμάτων, οδικού δικτύου της Π.Ι.Ν. αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, αφορά τη διαμόρφωση τεσσάρων κόμβων στον οδικό άξονα Λευκάδας-Βασιλικής, στα σημεία:

  • στη διασταύρωση με την οδό Καραβέλα στο Καλλιγώνι,
  • στη διασταύρωση με την οδό Φιλοσόφων στη θέση «Τσεχλιμπού – Κωτσόβολος»,
  • στη διασταύρωση προς Καρυά, και
  • στη διασταύρωση προς Πόρο.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς, δήλωσε: «Η εντατική προσπάθεια βελτίωσης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου μας, συνεχίζεται. Έτσι, λοιπόν, προχωράμε στην εκπόνηση μελετών βασικών κυκλοφοριακών κόμβων, κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια οδηγών και πεζών. Σύντομα θα διαθέτουμε τις σχετικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, ώστε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης, βάζοντας ως προτεραιότητα την κατασκευή του κόμβου στο Καλλιγώνι.».

Η «Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης βατότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου της ΠΙΝ, αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας» χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μέσα από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 522) και ανάδοχος είναι η σύμπραξη μελετητικών γραφείων «ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.».

Οι νέοι κόμβοι θα διαχειριστούν καλύτερα τη διασταύρωση της κυκλοφορίας, θα μειώσουν τη συμφόρηση των οχημάτων, θα διευκολύνουν την παραχώρηση προτεραιότητας και τη διέλευση των πεζών, και κυρίως, θα αποτρέπουν την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας που παρατηρείται συχνά.