Π.Ε. Λευκάδας: Προς εκτέλεση ο δρόμος Καλαμίτσι-Χορτάτα-Μανάσι-Νικολή-Αγ. Πέτρος

Προς εκτέλεση ο δρόμος Καλαμίτσι – Χορτάτα – Μανάσι – Νικολή – Αγ. Πέτρος, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ – Υπογράφηκε η Σύμβαση του έργου

Ξεκινά σύντομα η κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση – Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από Οικισμός Καλαμιτσίου – Χορτάτων – Μανάσι – Νικολή έως Άγ. Πέτρο λόγω του σεισμού της 17-11-2015», συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, καθώς υπογράφηκε η Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

«Πρόκειται για ένα ουσιαστικό έργο Οδικής Ασφάλειας, που θα δώσει λύσεις στα χρόνια προβλήματα, που παρουσιάζονται στο Επαρχιακό Δίκτυο της περιοχής. Έργο, που ανέμεναν υπομονετικά και με αγωνία οι κάτοικοι των χωριών μας » ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς, και συμπλήρωσε: «Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ως νέα Περιφερειακή Αρχή, εστιάσαμε στην επιτάχυνση των έργων του σεισμού του 2015, ώστε να μην χαθούν, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης, πολύτιμοι πόροι και σημαντικά έργα. Για το συγκεκριμένο έργο, απαιτήθηκε μεγάλη προσπάθεια, από την ολοκλήρωση και έγκριση της μελέτης του έργου, μέχρι την προκήρυξη του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης.».

Με το έργο θα εκτελεσθούν εργασίες τεχνικών έργων και σήμανσης για την αποκατάσταση βλαβών, αλλά και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λευκάδας, που διέρχεται από τους οικισμούς Καλαμιτσίου – Χορτάτων – Μανασίου – Νικολή – Αγ. Πέτρου. Συγκεκριμένα, προβλέπονται: παρεμβάσεις αντιστήριξης των πρανών, πλευρικοί τάφροι και φρεάτια απορροής των ομβρίων υδάτων, ασφαλτοστρώσεις, επούλωση φθορών και οπών του οδοστρώματος, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.