Δήμος Λευκάδας: Παράταση του Επιδόματος Γέννησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΑ που αφορά την παράταση του Επιδόματος Γέννησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4756/26-11-2020 (ΦΕΚ 235 Α) οι δυνητικοί δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης που έχασαν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, όσοι δημιούργησαν αίτηση μέχρι την 26-11-2020 αλλά δεν την υπέβαλαν οριστικά και έληξε πριν την εν λόγο ημερομηνία η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της, καθώς και όσοι από τους υποψήφιους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση και τους ζητήθηκε, από την εφαρμογή, η προσκόμιση μέχρι την 26-11-2020 και έχασαν την προθεσμία, σε Κέντρο Κοινότητας ή Δήμο, συμπληρωματικών δικαιολογητικών για έλεγχο και οριστική υποβολή της αίτησης, καλούνται όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, έως και 31 Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να τους χορηγηθεί τα επίδομα. Σημειώνουμε ότι στο άνω δεξιό μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης που υποβάλλεται στην διεύθυνση https://epidomagennisis.gr εμφανίζεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης αμέσως μετά την εισαγωγή των στοιχείων που ζητούνται για το επιδοτούμενο νεογέννητο.

Από το Δήμο Λευκάδας