Δήμος Λευκάδας: Ανακοίνωση για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου

Σχετικά με άρση των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα (Γ’ ΦΑΣΗ)

Ενημερώνουμε ότι, από 1-6-2020 συνεχίζεται η άρση των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα (Γ’ ΦΑΣΗ).

Κατά τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τα αθλητικά σωματεία θα τηρούνται αυστηρά τα προγράμματα ανά αθλητική εγκατάσταση (ανά ημέρα και ώρα).

Το Κλειστό Γυμναστήριο στις Αλυκές, για λόγους προστασίας της μαθητικής κοινότητας θα παραμείνει κλειστό και ως εκ τούτου μέχρι νεότερης ενημέρωσης δεν θα χρησιμοποιηθεί από τα αθλητικά σωματεία.

Γενικές οδηγίες:

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ και τις αναλυτικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ από 1-6-2020:

 1. Η αθλητική δραστηριότητα διεξάγεται χωρίς κανένα ηλικιακό περιορισμό.
 2. Διεξάγονται ατομικές ή ομαδικές προπονήσεις για αθλητές/τριες και για αθλούμενους/ες.
 • Υφίστανται όροι και περιορισμοί για τη χωρητικότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων .
 • Από το Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020, επιτρέπεται η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων σε όλα τα αθλήματα, ομαδικά ή ατομικά- χωρίς παρουσία θεατών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πιστοποιητικού από γιατρό, δηλαδή ο προ-αγωνιστικός ιατρικός έλεγχος.

Επίσης:

 1. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων, κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ’απόλυτη προτεραιότητα.
 2. Σε κάθε εγκατάσταση, υπάρχει μία είσοδος και έξοδος, όπου καταγράφονται οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID-19 από τον ΕΟΔΥ.
 3. Για τα παιδιά κάτω των 13 ετών, που ξεκινούν άθληση στη Γ΄ φάση από -1/06/2020, συστήνεται να ξεκινήσουν με ατομικές προπονήσεις για την πρώτη εβδομάδα, χωρίς επαφές και ομαδικό παιχνίδι.
 4. Το πρώτο διάστημα συνιστάται οι προπονήσεις, να διαρκούν περίπου μία ώρα. Για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των εισερχόμενων και των εξερχόμενων αθλητών στην αθλητική εγκατάσταση κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένα κενό περίπου 20’ μεταξύ των προπονήσεων του κάθε γκρουπ. Προτείνεται ο προγραμματισμός των προπονήσεων να γίνεται έτσι ώστε σε κάθε μία ώρα προπόνησης να αναλογούν 75΄-90΄λεπτά χρήσης της εγκατάστασης.
 5. Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων υπό περιορισμούς, (μόνο αθλητές- προπονητές, χρήση μάσκας- 4 άτομα ανά 20 τ.μ. και ένα επιπλέον άτομο ανά 10 τ.μ.).

            Προ-αγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος

 1. Αθλητές/τριες κάτω των 13 ετών, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες σε σωματεία και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνουν το ιατρικό ιστορικό και προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.

Για αθλούμενους/ες κάτω των 13 ετών χωρίς δελτίο αθλητικής ιδιότητας, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού και η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση με την εγγραφή  από τον συνοδό των στοιχείων του αθλούμενου στον Κατάλογο Εισερχομένων-Εξερχομένων που διατηρεί η εγκατάσταση, για ενδεχόμενη ιχνηλάτηση.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αθλούμενος/η έχει νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19 και επιθυμεί να αθληθεί εντατικά θα πρέπει να εξετάζεται από καρδιολόγο, καθώς ο ιός δύναται να προκαλέσει καρδιακές βλάβες.

Κατά τα λοιπά και για τους αθλητές/τριες και αθλούμενους/ες άνω των 13 ετών ισχύουν κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα στις οδηγίες ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους.

Μέγιστος αριθμός αθλουμένων ανά εγκατάσταση (ανώτατο όριο)

 • Γήπεδα ποδοσφαίρου: 5Χ5: 25 άτομα κατ’ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας)
 • Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις: 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για άνω των 600 τ.μ.
 • Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για τα πρώτα 400 τ.μ. και 1 άτομο ανά 30 τ.μ. για άνω των 400 τ.μ.

Η χρήση μπάλας και οργάνων επιτρέπεται με βάση τις ειδικότερες οδηγίες απολύμανσης και προστασίας.

Για κάθε διευκρίνιση, συνεργασία και περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Αυτ. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού στα τηλέφωνα  2645360615 και 2645360591 καθώς και με την υπεύθυνη στο Κλειστό Γυμναστήριο στα Βαρδάνια στο τηλέφωνο 2645025230.

Από τον Δήμο Λευκάδας