Σε τροχιά υλοποίησης θέτει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων την επισκευή του Γυμνασίου στη Βασιλική Λευκάδας

Δελτίο Τύπου

«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας και κινούμαστε με γοργούς και εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου το πολύπαθο αυτό έργο, μετά από συνεχείς καθυστερήσεις, να πάρει το δρόμο της υλοποίησης», δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας Ανδρέας Κτενάς.

Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του δήμου Λευκάδας για την δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ », προϋπολογισμού 450.000 ευρώ αποφάσισε ομόφωνα σήμερα, κατά την τακτική του συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.

Το θέμα ήρθε σε συζήτηση ύστερα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας Ανδρέα Κτενά.

«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας και κινούμαστε με γοργούς και εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου το πολύπαθο αυτό έργο, μετά από συνεχείς καθυστερήσεις, να πάρει το δρόμο της υλοποίησης, το οποίο περιμένουν με τόση αγωνία γονείς και μαθητές. Βρισκόμαστε δίπλα στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα με έργα ουσιαστικά που θα βελτιώσουν τις συνθήκες φοίτησης για όλα αυτά τα παιδιά», ανέφερε ο κ.Κτενάς.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών του Γυμνασίου Βασιλικής από το σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015. Προβλέπεται επίσης η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανο-λογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων.

Το κόστος εργασιών της υπό σύνταξη μελέτης του έργου ανέρχεται σε 450.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Στη σχετική δαπάνη ουδόλως θα συμμετέχει ο Δήμος Λευκάδας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Συλλογικής Απόφασης Ένταξης Πράξης (ΣΑΕΠ) με Κωδικό Έργου 2015ΕΠ02200006.

Το έργο, μετά την περαίωσή του, θα αποδοθεί στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα και αρμόδιος για τη συντήρηση και τη λειτουργία του θα είναι ο Δήμος Λευκάδος.