Παιδική βιβλιοθήκη στη «Θεοφάνειος» αίθουσα τέχνης στην Πρέβεζα

Επισκευές και αναβαθμίσεις Δημοτικών Κτιρίων

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Σ018 Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 170.000,00€. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) .

Η μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας αφορά την πλήρη ανακαίνιση του ισογείου χώρου της Θεοφανείου ώστε ο χώρος να λειτουργήσει σαν παιδική βιβλιοθήκη, καθώς και την κατασκευή δύο παιδικών WC και ανακατασκευή των υπαρχόντων WC της Θεοφανείου για το κοινό.

Περιλαμβάνει ακόμη την ανακαίνιση των xώρων WC και του δικτύου της ηλεκτρικής εγκατάστασης λόγω παλαιότητας του κεντρικού κτηρίου του Δημαρχείου και τη συντήρηση και κατασκευή οικοδομικών κυρίως εργασιών σε κτίρια των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,

Επίσης θα γίνει ανακαίνιση και συντηρήσεις του κτιρίου Ωδείο και κτίριο Αθανασιάδη και ανακαίνιση του χώρου των λουτρών στο Δημοτικό αμαξοστάσιο, δημιουργία ενός χώρου διαμονής των εργαζομένων και ανακατασκευή της περιμετρικής περίφραξης του χώρου.

Τέλος θα κατασκευασθούν, χώρος WC στον οικισμό Βρυσούλα, κατασκευή στεγάστρου στον οικισμό Νικόπολης, συντήρηση στέγης στο πρώην δημοτικό σχολείο Λυγιάς, και δημιουργία ενός αποθηκευτικού χώρου εντός του κτιρίου του παλαιού κοινοτικού καταστήματος Μύτικα.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2018 & 2019 του Δήμου και χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 2018 & ΣΑΤΑ 2019.

Πηγή: εφ. “Βήμα της Πρέβεζας”

Πηγή