Με τη βοήθεια της Google, το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης θα διαθέσει στο κοινό περισσότερες από 406.000 ψηφιακές εικόνες έργων τέχνηςεπεκτείνοντας με αυτόν τον τρόπο το φιλόδοξο πρόγραμμά του που αφορά την ανοιχτή πρόσβαση του κοινού στην τέχνη.

Έτσι, στο πλαίσιο της αποστολής του να κάνει την τέχνη όλο και περισσότερο προσιτή επεκτείνει το πρόγραμμα ανοιχτής πρόσβασης -που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει από το 2017- και με αυτό τον τρόπο τα δεδομένα από τα σχεδόν πεντακόσιες χιλιάδες έργα και από 205.000 αντικείμενα θα γίνουν κοινό κτήμα για απεριόριστη χρήση.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου κάνουν με αυτό τον τρόπο 5.000 χρόνια ιστορίας κοινό κτήμα και διατίθενται στο διαδίκτυο. Το μουσείο έχει συνεργαστεί με την Google για να ενσωματώσει το ψηφιακό αρχείο του Met στη δημοφιλή εφαρμογή Τεχνολογίας και Πολιτισμού.

Ο διευθυντής του ΜΕΤ, Max Hollein, δήλωσε ότι το νέο πρόγραμμα Met Collection API θα συνδέσει το κοινό του ΜΕΤ σε παγκόσμια κλίμακα, «κάτι που είναι απολύτως θεμελιώδες για την αποστολή μας ως εγκυκλοπαιδικό μουσείο στον 21ο αιώνα». Με αυτό τον τρόπο η τεράστια συλλογή του Met θα γίνει μία από τις πιο εύκολες και χρήσιμες στο διαδίκτυο, καθώς η σημασία της διάθεσης των δεδομένων ξεπερνά την ομορφιά που έχει μια εικόνα και δίνει πρόσβαση σε ερευνητές να αποκαλύψουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τον πολιτισμό μας.

Πηγή