Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των οικισμών Λυγιάς-Κατούνας-Επίσκοπου

Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των οικισμών Λυγιάς-Κατούνας-Επίσκοπου

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής νέας δεξαμενής ύδρευσης στην Κατούνα Λευκάδας, η οποία αποτελεί τμήμα του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ...