Αποφάσεις 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην 13η Τακτική Συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Την έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση.
• Την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Απόλπαινας για την παράκαμψη του δημοτικού δρόμου Απόλπαινας – Τσουκαλάδων στη θέση «ΝΤΑΜΑΡΙ», λόγω κατολισθήσεων.
• Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προϋπολογισμού 22.290,46 €.
• Την έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Λευκάδας.
• Την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ).
• Την έγκριση – επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
• Την έγκριση της μελέτης με θέμα: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης.
• Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στον 8ο Ημιμαραθώνιο που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Λευκάδας «Φίλανδρος» από 7 έως και 10/06/2018 και την επιχορήγησή του.

Από τον Δήμο Λευκάδας