Αφήγηση παραμυθιών, ζωγραφική και κατασκευές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σφακιωτών

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σφακιωτών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου διοργανώνει εκδηλώσεις κατά το μήνα Μάιο 2018 με σκοπό την προώθηση της ανάγνωσης και τη δημιουργία νέων φίλων του βιβλίου. Οι δράσεις περιλαμβάνουν αφήγηση παραμυθιού, ζωγραφική και κατασκευές από τους μαθητές των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Σφακιωτών και του Νηπιαγωγείου και θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Το πρόγραμμα εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Πέμπτη 3 Μαΐου,, ώρα 11:45-12:45 : Α’ τάξη δημοτικού
Τρίτη 8 Μαΐου, ώρα 10:45-11:45 : Δ’ τάξη δημοτικού
Πέμπτη 10 Μαΐου, ώρα 10:30-11:30 : Γ’ τάξη δημοτικού
Παρασκευή 11 Μαΐου, ώρα 10:45-11:30 : ΣΤ’ τάξη δημοτικού
Πέμπτη 17 Μαΐου, ώρα 10:30-11:30 : Νηπιαγωγείο
Πέμπτη 17 Μαΐου, ώρα 11:30-13:00 : Ε’ τάξη δημοτικού
Παρασκευή 18 Μαΐου, ώρα 11:00-12:00 : Β’ τάξη δημοτικού