Κύπρος: Σε λειτουργία το πρώτο πιλοτικό έργο πανεπιστημίου για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Κύπρος: Σε λειτουργία το πρώτο πιλοτικό έργο πανεπιστημίου για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Η ενίσχυση των επιπέδων αυτοκατανάλωσης φωτοβολταϊκής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου μέσα από μία βέλτιστη λύση αποθήκευσης...