Αποφάσεις συνεδρίασης 4ης Απριλίου Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην συνεδρίαση της 4ης Απριλίου συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Την πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Λευκάδας.
  • Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 249.967,83 €.
  • Την έγκριση υποβολής πρότασης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) για την εγγραφή νέου έργου με τίτλο: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε. του Υπουργείου με προϋπολογισμό 50.000,00 €.
  • Την παραχώρηση χώρου του δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Βασιλικής, για την δημιουργία βιβλιοθήκης.
  • Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018.

Από τον Δήμο Λευκάδας