Κύπρος: Σε λειτουργία το πρώτο πιλοτικό έργο πανεπιστημίου για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Η ενίσχυση των επιπέδων αυτοκατανάλωσης φωτοβολταϊκής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου μέσα από μία βέλτιστη λύση αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, είναι ο στόχος του έργου StoRES.

Είναι το πρώτο πιλοτικό έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, το έργο τέθηκε σε εφαρμογή και λειτουργία.

Η κυπριακή εταιρεία Aerotricity μαζί με τη γερμανική Autarsys GmbH εκτέλεσαν με επιτυχία, για λογαριασμό της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, μια νέα μελέτη, την πρώτη στο είδος της, και εγκατάσταση πιλοτικού έργου δύο φάσεων με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα.

Η προσέγγιση, που θα ακολουθηθεί, αποτελείται από δοκιμές, που θα γίνουν σχετικά με τους διαφόρους τρόπους αποθήκευσης φωτοβολταϊκών σε διάφορες πιλοτικές περιοχές, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις τοπικές παραμέτρους για τη βελτιστοποίηση και χρησιμοποιώντας μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

Το έργο StoRES, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναμένεται να αλλάξει τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την αξιοπιστία του δικτύου με μεγαλύτερη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά και τις αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι μια πιο οικονομικά ωφέλιμη, προσιτή και βιώσιμη επιλογή για ενεργειακό εφοδιασμό.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του Προγράμματος Interreg MED.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή