Ξεκινά η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πρέβεζας στεγάζεται επί της οδού Παρθεναγωγείου 15 (συστέγαση με ΚΑΠΗ), ΤΚ.: 48100, Email: kfdp@1485.syzefxis.gov.gr, Tηλέφωνο Eπικοινωνίας: 26820-21713 και θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή τις ώρες 7.00π.μ. εώς 15.00μ.μ.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Κοινωνικού Φαρμακείου:

Οι υπηρεσίες που παρέχονται απο το Κοινωνικό Φαρμακείο, αφορούν όλους όσους είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα χορηγεί δωρεάν φάρμακα (κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης), υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σύμφωνα με ότι είναι διαθέσιμο τη συγκεκριμένη στιγμή. Το φαρμακευτικό υλικό θα διατίθεται εντελώς δωρεάν και θα εξασφαλίζεται από εθελοντικές προσφορές πολιτών,δωρεές Φαρμακείων,Νοσοκομείων/Κέντρων Υγείας καθώς και απο συνεισφορές της τοπικής κοινωνίας ύστερα απο συνεργασία με ενορίες, σχολεία και άλλες Κοινωνικές Δομές του Δήμου.

Δικαιούχοι:

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο
Πρέβεζας , τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας. Ο στόχος του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι η παροχή υπηρεσιών όπως, παροχή φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και λοιπού υγειονομικού υλικού.

Πηγή