Ανακύκλωση οικιακών συσκευών από τη Λευκογαία

Στη Λευκογαία ανακυκλώνουμε και οικιακές συσκευές!


Με το φορτηγό μας έχουμε τη δυνατότητα να παραλάβουμε από τον χώρο σας ανέξοδα τα παρακάτω ανακυκλώσιμα υλικά: Οικιακές συσκευές (όλους τους τύπους), Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καλώδια, κινητά, μικροσυσκευές

*Η Λευκογαία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα κατοίκων της Λευκάδας και αποσκοπεί στην πρακτική διάδοση της ανακύκλωσης στην πηγή με διαχωρισμό των υλικών στο σπίτι, την δουλειά, τον δημόσιο χώρο.

ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΣ! ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ!
Λευκογαία οδός Τσεχλίμπου Τηλ.: 6970461874