Ανακοίνωση για τις εγγραφές νηπίων

Ενημερώνουμε τους γονείς  που υπέβαλλαν αίτηση εγγραφής-επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας  τα εξής:

  • Οι πίνακες  κατάταξης με τα μόρια των νηπίων που θα φοιτήσουν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας  για την περίοδο 2017-2018  θα είναι αναρτημένοι στο site του Δήμου Λευκάδας και στον πίνακα ανακοινώσεων  από την Τετάρτη 23/08/2017.
  • Στο Α΄ Τμήμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού (ηλικίας από 8 μηνών έως 18 μηνών), στο Β΄ Τμήμα  (ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών) και στον Παιδικό Σταθμό Καρυάς έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα είναι οριστικά.
  • Στο τμήμα των νηπίων (ηλικίας  2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση) του Παιδικού Σταθμού Λευκάδας, του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Παιδικού Σταθμού Βλυχού θα οριστικοποιηθούν μετά τις 01/09/2017, ημερομηνία  που ολοκληρώνονται οι εγγραφές των ωφελούμενων της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής  Ζωής» περιόδου 2017-2018 και έχουν λάβει VOUCHER.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι γονείς θα ενημερωθούν για τον Παιδικό Σταθμό στον οποίο θα φοιτήσουν τα τέκνα τους από τις υπεύθυνες των Σταθμών την  01/09/2017 μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

Η λειτουργία των σταθμών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 4/9/2017.

Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές   μέχρι και την Παρασκευή  25/08/2017  και θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Λευκάδας

Από το Δήμο Λευκάδας