Θέσεις εργασίας στη Λευκάδα από 20 έως 26/3/2017

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει της ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδομάδα.

Η πληροφορία της εβδομάδας:

ΟΑΕΔ: Νέο 12μηνο πρόγραμμα προσλήψεων ανέργων

Ο ΟΑΕΔ αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να ανακοινώσει επίσημα το νέο δωδεκάμηνο πρόγραμμα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας που θα δίνει την δυνατότητα προσλήψεων από εργοδότες 10.000 εγγεγραμμένων ανέργων σε πρώτη φάση. Στόχος του προγράμματος είναι η απορρόφηση 10.000 δικαιούχων μέσω επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας, όπως είχε καθορίσει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών.

Ωφελούμενοι – Άνεργοι: α. Άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης). β. Μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α’ της παρούσας. Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των δύο ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξη τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

 

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω :

ΛΕΥΚΑΔΑ
1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
“E-GNOSIS”
Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το AΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των εξετάσεων. EQUALSOCIETY

Τηλ. Επικοινωνίας: 26450 22578

Ώρες επικοινωνίας:
Καθημερινά 9.30 πμ – 14.30 μμ

www.e-gnosis.gr
2 Π.Ε ΦΑΡΜAΚΟΠΟΙΟΣ Αριθμός ατόμων: 1

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή Λειτουργιάς κοινωνικού φαρμακείου Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα www.equalsociety.gr Δήμος Λευκάδας.
3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμός ατόμων: 1

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή Λειτουργιάς κοινωνικού φαρμακείου Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα www.equalsociety.gr Δήμος Λευκάδας.
4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Αριθμός ατόμων: 1

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα www.equalsociety.gr Δήμος Λευκάδας
5 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Αριθμός ατόμων: 1

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα www.equalsociety.gr Δήμος Λευκάδας
6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ Αριθμός ατόμων: 1

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα www.equalsociety.gr Δήμος Λευκάδας
7 Δ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αριθμός ατόμων: 1

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
για την υλοποίηση της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 18/03/2017 και λήγει στις 27/3/2017. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα www.equalsociety.gr Δήμος Λευκάδας
8 ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας: 6973860959

Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κα Ουρανία Κούρτη

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Φρύνι Λευκάδας.
9 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ – ΣΕΡΒΙΣ Εποχιακή απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
v Πολύ καλή γνώση αγγλικών
v Προϋπηρεσία
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
effie_mar@
hotmail.com.
Καφετέρια – παγωτατζίδικο στο Νυδρί Λευκάδας.
10 ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Εποχιακή απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
v Γνώση Αγγλικών
v Διαθέτει Ι.Χ.
Ευπαρουσίαστη
Τηλ. Επικοινωνίας:
6944297695Αρμόδιος επικοινωνίας:
Κα Διαμαντόπουλου
Ενοικιαζόμενες βίλες στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας.
11 ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
rikie@otenet.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
6974510392Αρμόδιος επικοινωνίας:
Κα Βάγια Καλλιόπη
«Βάγια studios” στον ‘Άγιο Νικήτα.
12 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (2) Εποχιακή απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
v Προϋπηρεσία
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
rikie@otenet.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
2645097315
Super market στον Άγιο Νικήτα.
13 ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Δίπλωμα οδήγησης
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
cv@greenmotion.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
2645023282Αρμόδιος επικοινωνίας:
Κα Μελά
Στην Λευκάδα, Λυγιά, Άγ. Νικήτα.
14 ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ Νυχτερινή βάρδια

Απαραίτητα προσόντα:
v Πολύ καλή γνώση αγγλικών
v Προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
t.maragkos@ santamarina.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
6979911441Αρμόδιος επικοινωνίας:
Κα Μαραγκού Ευτυχία
Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα.
15 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Απαραίτητα προσόντα:
v Προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
t.maragkos@ santamarina.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
6979911441Αρμόδιος επικοινωνίας
Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα.
16 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Απαραίτητα προσόντα:
v Προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
t.maragkos@ santamarina.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
6979911441Αρμόδιος επικοινωνίας
Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα.
17 ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ Απαραίτητα προσόντα:
v Πολύ καλή γνώση αγγλικών
v προϋπηρεσία
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
t.maragkos@ santamarina.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
6979911441Αρμόδιος επικοινωνίας
Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα.
18 ΠΩΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ Απαραίτητα προσόντα:
v Γνώση αγγλικών
v Γνώση Η\Υ
v Προϋπηρεσία (στο χώρο πωλήσεων κινητής τηλεφωνίας)
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
kem_esideri@ germanos.gr
Κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Λευκάδα.
19 BARISTAS&BARTENDER Καλοκαιρινή σεζόν 2017
Μάιος –ΣεπτέμβριοςΑπαραίτητα προσόντα:
v Γνώση αγγλικών
Τηλ. Επικοινωνίας: 6974313957

Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κα Δουβίτσα

Καφετέρια στο λιμάνι Νικιάνας Λευκάδας.
20 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-A Καλοκαιρινή σεζόν 2017
Μάιος –ΣεπτέμβριοςΑπαραίτητα προσόντα:
v Γνώση αγγλικών
Τηλ. Επικοινωνίας: 6974313957

Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κα Δουβίτσα

Καφετέρια στο λιμάνι Νικιάνας Λευκάδας.
21 ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Αγγλικά
v Προϋπηρεσία
v Τελειόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων

Τηλ. Επικοινωνίας:
6972510721Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Πολίτης Πέτρος
Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Νικιάνα.
22 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Αγγλικά
v Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:
6972510721Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Πολίτης Πέτρος
Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Νικιάνα.
23 ΟΔΗΓΟΣ Απαραίτητα προσόντα:
v Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Τηλ. Επικοινωνίας:
2645026925Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κα Κουτσούμπα Δήμητρα
Εμπόριο φρούτων στη Λευκάδα.
24 ΜΑΓΕΙΡΑΣ Καλοκαιρινή σεζόν 2017
Πλήρης απασχόλησηΑπαραίτητα προσόντα:
v Προϋπηρεσία
Τηλ. Επικοινωνίας:
6944591191
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Π. ΠαπαλαυρεντιουΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: :info@thymari-lefkada.gr
Εστιατόριο στην πόλη της Λευκάδας.
25 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Καλοκαιρινή σεζόν 2017
Πλήρης απασχόλησηΑπαραίτητα προσόντα:
v Γνώση αγγλικών
v Προϋπηρεσία
Τηλ. Επικοινωνίας:
6944591191
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Π. ΠαπαλαυρεντιουΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: :info@thymari-lefkada.gr
Εστιατόριο στην πόλη της Λευκάδας.
26 ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) Εποχιακή απασχόληση Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
Vasilikihotels@ gmail.com
Yπεύθ. Επικοινωνίας:
Κα Καπλάνη ΕλένηΤηλ. Επικοινωνίας:
6942643977
Ξενοδοχείο “grandtheoni” στη Βασιλική Λευκάδας.
27 INTERIOR DESIGNER Απαραίτητα προσόντα:
v Άριστη Γνώση Η\Υ
v Άριστη γνώση Αγγλικών
v Γνώση προγραμμάτων μηχανικής επεξεργασίας( αποστολή του υπάρχων χαρτοφυλακίου )
v Προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5 ετών)
Αποστολή βιογραφικού και λογαριασμού SKYPEστη διεύθυνση: management@ londonvilla.co.uk Γραφείο τεχνικής Εταιρείας στη Λευκάδα.
28 ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση
(από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη).
Τηλ. Επικοινωνίας:
6948494780Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κα. Βλασσοπούλου
Συγκρότημα (3) σπιτιών Στο Σύβρο Λευκάδας
29 ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
info@vassiliki.net
Τηλ. Επικοινωνίας:
6972300407
Ξενοδοχείο Οdeon στη Βασιλική Λευκάδας
30 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Άριστη Γνώση Η\Υ
v Ηλικία (25-40

Τηλ. Επικοινωνίας:
26450-23404 & 6944626881
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος ΑργυρόςΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
sales_ec@otenet.gr
Εμπορική Επιχείρηση
στην Λευκάδα.
31 ΟΔΗΓΟΣ Μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v Δίπλωμα οδήγησης

Τηλ. Επικοινωνίας:
26450-23404 & 6944626881
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος ΑργυρόςΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
sales_ec@otenet.gr
Εμπορική Επιχείρηση στην Λευκάδα.
32 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Προϋπηρεσία
v Ηλικία (25-40

Τηλ. Επικοινωνίας:
26450-23404 & 6944626881
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
ΚοςΑργυρόςΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
sales_ec@otenet.gr
Εμπορική Επιχείρηση στην Λευκάδα.
33 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Καφετερία με όλα τα συναφή.
v Σνακ –μεζεδοπωλείο-ψητοπωλείοο.
v Καμαριέρες( για καθαριότητα και σιδέρωμα)
v Προετοιμασία και σερβίρισμα πρωινού στην ηπειρωτική κουζίνα.
v Άτομο για την παραλία (ξαπλώστρες και σερβίρισμα)

Τηλ. Επικοινωνίας: 6932567501& 6975468955

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: savarese.tania735
@gmail.com

Τουριστική επιχείρηση στον Πόρο Λευκάδας.
34 ΟΔΗΓΟΣ Απαραίτητα προσόντα:
v Επαγγελματικό δίπλωμα
Τηλ. Επικοινωνίας:
6974385400
Εταιρεία στο Νυδρί Λευκάδας.
35 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ Απαραίτητα προσόντα:
v Γνώση αγγλικής γλώσσας.
v Γνώση Η/Υ.
Τηλ. Επικοινωνίας:
6974385400
Εταιρεία στο Νυδρί Λευκάδας.
36 ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Καλοκαιρινή σεζόν 2017
Πλήρης απασχόλησηΑπαραίτητα προσόντα:
v Προϋπηρεσία
Τηλ. Επικοινωνίας:
6932454400
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος ΓιώργοςΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
psyhogiosk6@
gmail.com
Εστιατόριο στην Καρυά Λευκάδας.
37 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Καλοκαιρινή σεζόν 2017
Πλήρης απασχόλησηΑπαραίτητα προσόντα:
v Γνώση αγγλικών
v Προϋπηρεσία
Τηλ. Επικοινωνίας: 6932454400

Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Γιώργος

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
psyhogiosk6@
gmail.com

Εστιατόριο στην Καρυά Λευκάδας
38 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Εποχιακή απασχόληση
(από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο).Απαραίτητα προσόντα:
v Τεχνικές γνώσεις πισίνας.
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
xenialefkada@
gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας:
6948281107
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Βαμβακερής Αντώνης
Ξενοδοχειακός όμιλος xenia resorts & villas στην Λευκάδα (περιοχή Λαζαράτα Βαυκερή)
39 ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ (2) Καλοκαιρινή σεζόν 2017
Πλήρης απασχόληση
Τηλ. Επικοινωνίας:
26450-97414 & 6948395317
Ξενοδοχείο στον Αγ. Νικήτα.
40 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ (2) Εποχιακή απασχόληση (15/5 – 4/10/2017)

Απαραίτητα προσόντα:
v Πενταετή εμπειρία

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
ioanna_fetsi@
yahoo.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
6977574295
Εποχιακή επιχείρηση στον Αγ. Νικήτα.
41 ΜΑΓΕΙΡΑΣ Εποχιακή απασχόληση (15/5 – 4/10/2017)

Απαραίτητα προσόντα:
v Οκταετή εμπειρία στην ελληνική κουζίνα

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
ioanna_fetsi@
yahoo.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
6977574295
Εποχιακή επιχείρηση στον Αγ. Νικήτα.
42 ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ Εποχιακή απασχόληση (15/5 – 4/10/2017)

Απαραίτητα προσόντα:
v Οκταετή εμπειρία στην ελληνική κουζίνα

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
ioanna_fetsi@
yahoo.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
6977574295
Εποχιακή επιχείρηση στον Αγ. Νικήτα.
43 ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ Εποχιακή απασχόληση (15/5 – 4/10/2017) Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
ioanna_fetsi@
yahoo.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
6977574295
Εποχιακή επιχείρηση στον Αγ. Νικήτα.
44 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (2) Εποχιακή απασχόληση (15/5 – 4/10/2017) Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
ioanna_fetsi@
yahoo.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
6977574295
Εποχιακή επιχείρηση στον Αγ. Νικήτα.
45 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Γνώση αγγλικών
v Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:
6972281750
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Σκληρός
Ταβέρνα στοΝυδρί.
46 ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
cv@greenmotion.gr
Α.Ε. στην πόλη της Λευκάδας.
47 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Απαραίτητα προσόντα:
v Άριστη Γνώση αγγλικών
v Άριστη Γνώση Η\Υ
v Κάτοχος τίτλου οικονομικών σπουδών.
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
cv@greenmotion.gr
Α.Ε. στην πόλη της Λευκάδας
48 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Απαραίτητα προσόντα:
v Γνώση αγγλικών
v Προϋπηρεσία
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
cv@greenmotion.gr
Α.Ε. στην πόλη της Λευκάδας
49 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΩΝ Απαραίτητα προσόντα:
v Αγγλικά (η γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα ληφθεί υπόψη)
v Προϋπηρεσία
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
cv@greenmotion.gr
Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και βίλλες στη Λευκάδα.
50 BARISTAS & BARTENDER Καλοκαιρινή σεζόν 2017
Πλήρης απασχόλησηΑπαραίτητα προσόντα:
v Αγγλικά
v Εμπειρία
v Επαγγελματική συμπεριφορά
v Ευγένεια
v Ομαδικό πνεύμα
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
rachilefkada@ gmail.com
Εστιατόριο ¨η Ράχη¨ στην Εξάνθεια.
51 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Καλοκαιρινή σεζόν 2017
Πλήρης απασχόλησηΑπαραίτητα προσόντα:
v Αγγλικά
v Εμπειρία
v Επαγγελματική συμπεριφορά
v Ευγένεια
v Ομαδικό πνεύμα
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
rachilefkada@ gmail.com
Εστιατόριο ¨η Ράχη¨ στην Εξάνθεια.
52 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Καλοκαιρινή σεζόν 2017
Πλήρης απασχόλησηΑπαραίτητα προσόντα:
v Εμπειρία
v Επαγγελματική συμπεριφορά
v Ευγένεια
v Ομαδικό πνεύμα
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
rachilefkada@ gmail.com
Εστιατόριο ¨η Ράχη¨ στην Εξάνθεια.
53 ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Εποχιακή απασχόληση Τηλ. Επικοινωνίας:
6970702131
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Καλέσης
Εστιατόριο στο Νυδρί.
54 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α Εποχιακή απασχόληση Τηλ. Επικοινωνίας:
6970702131
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Καλέσης
Εστιατόριο στο Νυδρί.
55 ΟΔΗΓΟΣ Εποχιακή απασχόληση
(1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου)Απαραίτητα προσόντα:
v Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Τηλ. Επικοινωνίας:
6971890814
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Προκόπης Κωστάγγελος
Εμπόριο φρούτων στο Νυδρί.
56 ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ Εποχιακή απασχόληση
(1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου)
Τηλ. Επικοινωνίας:
6971890814
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Προκόπης Κωστάγγελος
Εμπόριο φρούτων στο Νυδρί
57 ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Αγγλικά
v Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:
6970 767676
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Βλάχος ΓιώργοςΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:
tesorolefkada@ gmail.com
Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.
58 ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Α – Β
Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Γνώση αγγλικών
v Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:
6970 767676
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Βλάχος ΓιώργοςΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: tesorolefkada@ gmail.com
Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.
59 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Αγγλικά
v Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:
6970 767676
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Βλάχος ΓιώργοςΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: tesorolefkada@ gmail.com
Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.
60 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Αγγλικά
v Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:
6970 767676
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Βλάχος ΓιώργοςΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: tesorolefkada@ gmail.com
Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.
61 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Αγγλικά
v Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:
6970 767676
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Βλάχος ΓιώργοςΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: tesorolefkada@ gmail.com
Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.
62 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑBARΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
v Αγγλικά
v Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:
6970 767676
Αρμόδιος Επικοινωνίας:
Κος Βλάχος ΓιώργοςΑποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: tesorolefkada@ gmail.com
Στο Ξενοδοχείο Tesoro στην Νικιάνα.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email:
equallefkada@gmail.com . Κάθε εβδομάδα η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτημένη και στο blog του Οργανισμού http://equalsociety.wordpress.com . Επίσης ενημερωθείτε για τις δράσεις της Equal Society στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebook https://www.facebook.com/equalsociety1