Ημερίδα για τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων στο Επιμελητήριο Λευκάδας

Το Επιμελητήριο Λευκάδος σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία AKAPS, (πιστοποιημένοι  D.P.O. – Υπεύθυνοι Προσωπικών Δεδομένων), στις 23/05/2018 και ώρα 18:00, διοργανώνει  ημερίδα  για τις επιχειρήσεις μέλη του με σκοπό την άρτια και πλήρη ενημέρωση τους για την επερχόμενη οδηγία του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.– G.D.P.R.

Η οποία ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις από 25/05/2018

Με θεματολογία:

  1. ΓΚΠΔ – Τι σημαίνει, ποιους αφορά, πώς εφαρμόζεται
  2. Μεθοδολογία εναρμονισμού της επιχείρησης
  3. Κίνδυνοι της επιχείρησης
  4. Προστασία του επιχειρηματία

Στα πλαίσια διοργάνωσης της κάθε ημερίδας, θα μπορούμε να προσφέρουμε σε κάθε ταμειακώς ενήμερο μέλος του  Επιμελητηρίου, τη δυνατότητα άνευ κόστους:

  • Μελέτης ετοιμότητας της επιχείρησης ως προς τον εναρμονισμό με τον ΓΚΠΔ
  • Μελέτη οικονομικής προστασίας της επιχείρησης έως την πλήρη εναρμόνιση

Κλάδοι–Εταιρείες «Εκτεθειμένοι» στη Συμμόρφωση:
Λογιστικά, Ασφαλιστικά, Δικηγορικά  Γραφεία
Εταιρείες Λογισμικού & e-shops
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (κάθε είδους)
Διαγνωστικά Κέντρα
Ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τον Τουρισμό

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος
Σκιαδαρέσης Σωτήρης