Διαδικτυακή ημερίδα για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά

Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024 και ώρες 12:00-16:00, θα πραγματοποιηθεί η τελική ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος Migrant. Η ημερίδα θα γίνει διαδικτυακά. Απευθύνεται τόσο σε ακαδημαϊκούς ερευνητές, φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, όσο και σε γονείς και όποιον/α ενδιαφέρεται για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Διασπορά.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος “Σχεδιασμός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά νεομεταναστών με αφετηρία τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom. Ο σύνδεσμος θα ανακοινωθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα http://migrant.web.auth.gr/el/

Το Migrant (“Σχεδιασμός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά νεομεταναστών με αφετηρία τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους”) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα τριετούς διάρκειας χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Tα κύρια ερωτήματα στα οποία το ‘Migrant’ επιχειρεί να δώσει απάντηση είναι τα εξής:

-Ποιες είναι οι ανάγκες των νεομεταναστών σε σχέση με τη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών τους;

-Πώς χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτά την ελληνική γλώσσα στην καθημερινή τους ζωή;

-Ποιες είναι οι αντιλήψεις των γονέων;