Συμμαχία οργανισμών από μεσογειακές χώρες για την ανθεκτικότητα της γεωργίας και της δασοπονίας απέναντι στην κλιματική κρίση

Συμμαχία οργανισμών από μεσογειακές χώρες για την ανθεκτικότητα της γεωργίας και της δασοπονίας απέναντι στην κλιματική κρίση

Τις δυνάμεις τους ενώνουν 15 οργανισμοί κυρίως από μεσογειακές χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, για τη δημιουργία ενός δικτύου...