Προκήρυξη 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας και η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, προκηρύσσουν τον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης για το 2022, ένα σεβαστικό, ποιητικό αφιέρωμα στην ιστορική μνήμη της τραγωδίας της Μικρασιατικής Καταστροφής, εκατό χρόνια μετά (1922-2022).

Το γεγονός της Μικρασιατικής Καταστροφής, τόσο από την πλευρά της ιστορίας και της τραυματικής βίωσής της, όσο και από την πλευρά του θρήνου των ανθρώπων του ξεριζωμού, αλλά και των ποικίλων πολιτισμικών συνεπειών του είναι ζητήματα των οποίων η εξέταση και οι συνεχείς αναδιφήσεις μπορούν να διαφωτίσουν, να ερμηνεύσουν, να διδάξουν απευθυνόμενα στο παρόν και στο μέλλον. Είναι όμως και στιγμές της ιστορίας που διαβαίνουν το κατώφλι της ποίησης, ώστε να διαπεράσουν, με τη γνησιότητα του συναισθήματος, το συλλογικό αίσθημα και τη συλλογική συνείδηση, δικαιώνοντας και τιμώντας τις θυσίες των λαών.

Γι’αυτούς τους λόγους, η θεματική του φετινού διαγωνισμού μας, ως μια αφόρμηση ποίησης για τους διαγωνιζόμενους, έχει  ως εξής: «Δάκρυα κλαμένα κι άκλαυτα μα αιώνια,/πιο δυνατά τ’άχυτααπ’τα χυμένα…/(Ρώμος Φιλύρας, Ο θρήνος των προσφύγων). (Εννοείται ότι  οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν πάνω σε οποιοδήποτε επιμέρους θέμα της προσωπικής τους έμπνευσης, που εμπίπτει στο τιμητικό αφιέρωμα).

OΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Οι διαγωνιζόμενοι /-ες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι Έλληνες της διασποράς.
 • Συμμετοχή στον διαγωνισμό με ένα ποίημα μέχρι 40 στίχους.
 • Τα ποιήματα που θα υποβληθούν να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
 • Το διαγωνιζόμενο ποίημα δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί ή δημοσιευτεί σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ή να έχει βραβευτεί σε άλλο διαγωνισμό.
 • Το ποίημα θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου2022, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, στα οποία θα αναγράφεται μόνον το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου. Τα αντίγραφα θα αποσταλούν μέσα σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται, στη θέση του αποστολέα, μόνον το ψευδώνυμο.
 • Σε μικρότερο φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφεται μόνον το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου, θα περιέχονται δακτυλογραφημένα τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου  (ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, τίτλος του ποιήματος, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου –και κινητού-, e-mail. Επίσης ένα σύντομο -μέχρι 120 λέξεις- βιογραφικό του).
 • Η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί ο φάκελος είναι: Προς το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, Σικελιανού 1, Τ.Κ. 311 00 Λευκάδα (Υπόψη κ. Ιωάννας Φίλιππα)- Για τον 8ο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.
 • Η επιλογή των ποιημάτων θα γίνει από πενταμελή επιτροπή ειδικών. Θα απονεμηθούν τρία βραβεία και τρεις έπαινοι.
 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2023.
 • Η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει σε πανηγυρική εκδήλωση μέσα στο 2023.
 • Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 26450-26635 (κ. Ιωάννα Φίλιππα) και: 26450-22714 και 697 55 800 45 (κ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού).