Ενεργοποίηση ψηφιακής θυρίδας Δήμου Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου μας και για τη διευκόλυνση των πολιτών, προστέθηκε μια ακόμα υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και αξιοποιώντας την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, ο Δήμος μας ενεργοποίησε τέσσερις θυρίδες gov.gr.

Ειδικότερα, μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, μπορούν πολίτες να εκδίδουν:

  • Θυρίδα Κοινωνικών Δομών που θα εκδίδει Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Covid-19 εμβολιασμού.
  • Θυρίδα Δημοτολογίου που θα εκδίδει δημοτολογικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.
  • Θυρίδα Ληξιαρχείου που θα εκδίδει Ληξιαρχικά έγγραφα.
  • Θυρίδα Δήμου που θα υποδέχεται αιτήσεις πολιτών που αφορούν δημοτικές υπηρεσίες.

Προχωράμε με αποφασιστικά βήματα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού εκσυγχρονίζοντας τις υπηρεσίες του δήμου μέσω των νέων τεχνολογιών. Με την νέα αυτή υπηρεσία θα περιοριστεί η ανάγκη μετακίνησης των δημοτών μας, καθώς θα μπορούν από την άνεση του σπιτιού τους και σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον να εκδίδουν οι ίδιοι τα έγγραφά τους, διασφαλίζοντας έτσι την σύγχρονη και ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών μας

Ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός σε δήλωσή του ανέφερε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου μας συνεχίζεται μεθοδικά και στοχευμένα, αρχικά με την δωρεάν εφαρμογή της novoville και σύντομα με την ψηφιακή κάρτα του δημότη, προκειμένου οι λειτουργίες του Δήμου και οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να είναι προσβάσιμες διαδικτυακά. Υλοποιούμε την ψηφιακή μας στρατηγική για μια Σύγχρονη Λευκάδα, ώστε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να μειώσουμε τους χρόνους εξυπηρέτησης για τους δημότες μας».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ