Εγκρίθηκαν από την Ο.Ε. οι όροι χρηματοδότησης του έργου «Αστική αναζωογόνηση του Δήμου Λευκάδας»

Εγκρίθηκαν από την Ο.Ε. οι όροι χρηματοδότησης του έργου «Αστική αναζωογόνηση του Δήμου Λευκάδας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση δύο πολύ σημαντικών έργων, την αποκατάσταση του...