Δήμαρχος Λευκάδας Xαράλαμπος Καλός: «Το μεγαλύτερο έργο αγροτικής οδοποιίας από καταβολής Δήμου Λευκάδας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Xαράλαμπος Καλός: «Το μεγαλύτερο έργο αγροτικής οδοποιίας από καταβολής Δήμου Λευκάδας».

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν την Πέμπτη 28/4/2022 οι όροι διακήρυξης και ο καθορισμός ημερομηνίας της δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.404.524,00€, που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Το έργο συμπεριλαμβάνει εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Λευκάδας στις κοινότητες Δραγάνου, Καλλιγωνίου, Βουρνικών, Πηγαδησάνων, Πλατύστομων, Κοντάραινας, Καλάμου, Καρυάς, Κατωχωρίου, Λαζαράτων, Σύβρου, Φτερνού, Αγίου Πέτρου και Νεοχωρίου. Το συνολικό μήκος των δρόμων προς παρέμβαση ανέρχεται συνολικά στα 20 χιλιόμετρα, και η συνολική επιφάνεια ξεπερνά τα 50.000 m2.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν:

  • Εργασίες ισοπέδωσης με διαμορφωτήρα, οδοστρωσίας και ασφαλτικών.
  • Σκυροδετήσης για την προστασία των οδών.
  • Εργασίες κατασκευής επενδυμένης αποχετευτικής τάφρου του οδοστρώματος.
  • Καθαρισμός τάφρων απορροών ομβρίων.
  • Αργολιθοδομές, τοιχία αντιστήριξης και μικρά τεχνικά.
  • Εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων (σωληνωτά) και διαπλατύνσεις.
  • Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Η ημερομηνία δημοπράτησης του παραπάνω έργου ορίστηκε η 25-05-2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ, και της ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών η 31-05-2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ.

Με το παραπάνω έργο θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αφορούν στην βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

«Πρόκειται για την μεγαλύτερη παρέμβαση βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας για τον Δήμο Λευκάδας, καλύπτοντας τις ανάγκες προσπελασιμότητας σε αρκετές αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε αρκετούς οικισμούς. Συνεχίζουμε μεθοδικά και στοχευμένα, σε αγαστή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες να επιλύουμε προβλήματα, βελτιώνοντας την καθημερινότητα, ενισχύοντας την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ