Εγκρίθηκε η κατασκευή περιφερειακής οδού για την πόλη της Λευκάδας

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν την Πέμπτη 10/3/2022, η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», π/υ 3.550.000,00€.

Η επικαιροποιημένη μελέτη προβλέπει την διάνοιξη της περιφερειακού οδού, συνολικού μήκους 1,120 χλμ., και τη σύνδεσή της με τις τοπικές οδούς, που επηρεάζονται από τον εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η:

  • Διάνοιξη της περιφερειακής οδού μήκους 930,49 μ.

  • Ανακατασκευή τμήματος της οδού Φιλοσόφων σε μήκος 65,77μ.

  • Ανακατασκευή σε μήκος 122,99 της οδού Ούλωφ Πάλμε

  • Κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων υποδομής, έτσι ώστε να είναι ολοκληρωμένη η παρέμβαση στο συγκεκριμένο τμήμα (δρόμος, πεζοδρόμια, όμβρια, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός)

Πρόκειται για μια παλιότερη μελέτη την οποία η σημερινή δημοτική αρχή επικαιροποίησε ως προς την ενσωμάτωση των τροποποιημένων μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, την έγκρινε μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, και εξασφάλισε την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.

Ένα διαχρονικό αίτημα των πολιτών, ένα απαραίτητο και σημαντικό έργο που θα αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό φορτίο της πόλης, θα εξασφαλίσει την ασφαλή προσπέλαση πεζών και οχημάτων, και θα αναβαθμίσει την περιοχή αισθητικά και την πόλη μας περιβαλλοντικά, βαίνει προς υλοποίηση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ