Δήμος Λευκάδας: Αιτήσεις παραγωγών για τη λαϊκή αγορά 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για θέση στην αγορά παραγωγών πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας στην πόλη της Λευκάδας θα πρέπει μέχρι και την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 να προσκομίσουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου (άδεια παραγωγού, προϊόντα που παράγονται ανά καλλιεργητική περίοδο κλπ) προκειμένου να γίνει η κατανομή τους στις υπάρχουσες θέσεις, με βάση την προβλεπόμενη μοριοδότηση.

Μέχρι την τελική τοποθέτηση των παραγωγών στις νέες θέσεις, το αργότερο έως και την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2022, θεωρείται ότι συνεχίζεται η άδεια των υπαρχόντων, οι οποίοι πρέπει να καταβάλουν το αντίστοιχο τίμημα των δύο μηνών.

Οι παραγωγοί που θα καταλάβουν τις νέες θέσεις με βάση τη μοριοδότηση οφείλουν να ενημερωθούν και να τηρούν τον Κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Λευκάδας (αριθμ. απόφ. 433/2016 Δ.Σ, βλ. αρχείο Κανονισμού σε μορφή pdf) αλλιώς θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.