Αναπτυξιακός Νόμος | Τουρισμός: Για πρώτη φορά ενισχύονται και τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα

Αναπτυξιακός Νόμος | Τουρισμός: Για πρώτη φορά ενισχύονται και τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα

Ποιες επενδύσεις ενισχύονται Και η ίδρυση και ο εκσυγχρονισµός µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων (υπό προϋποθέσεις) υπάγονται για πρώτη...