ΠΙΝ: Δελτία μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το έτος 2022

Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ: Δελτία μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το έτος 2022.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την, αριθμ. Δ 12α/ΓΠοικ. 4825/46/18-01-2022, Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χορηγούνται Δελτία Μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το ετος 2022.

Για την έκδοση ή θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις αρμοδίες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογηρικά. Η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 24-1-2022 και λήξης η 31-10-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως παρακάτω:

  • Περιφέρειακή Ενότητα Κέρκυρας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (26613-62128/122)
  • Περιφερειακή Ενότητα Ζκύνθου, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (26953-60304)
  • Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (26713-62701/704)
  • Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (26453-60733/734)

Η Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Συνοχής, Δημ. Υγείας και Απασχόλησης

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.