Δήμος Λευκάδας: Αντιπλημμυρικά έργα στη Βασιλικής ύψους 520.000,00€

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ, υλοποιούμε αντιπλημμυρικά έργα υποδομών ύψους 520.000,00€, για την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών, την διαφύλαξη των περιουσιών, και την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, κ. Λεωνίδα Δρακάτο, για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 520.000,00€.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες κατασκευής κιβωτοειδούς οχετού στην Δ.Ε. Απολλωνίων, εντός σχεδίου πόλης Βασιλικής  Δήμου Λευκάδας.

Συγκεκριμένα:

Θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός σε προβλεπόμενο από το σχέδιο πόλης δρόμο, ξεκινώντας ανάμεσα από τα ΟΤ 50 και 43 και τερματίζοντας στα ΟΤ 51 και 32, προκειμένου να επιλυθεί το μεγάλο ζήτημα της ομαλής απορροής των όμβριων υδάτων. Ο κιβωτοειδής οχετός θα συνδεθεί σε υφιστάμενο κιβωτοειδή που αρχίζει ανάμεσα από τα ΟΤ 51-32 και οδηγεί τα όμβρια στον τελικό αποδέκτη. Θα κατασκευαστεί σε μήκος 183,00 μέτρων διατομής  3,00 μέτρα πλάτος και 1,40 ύψος οπλισμένος κατάλληλα για κυκλοφορία οχημάτων. Επίσης θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ80 σε προβλεπόμενο οδό του σχεδίου πόλης ανάμεσα στα ΟΤ 50,51 και 52 όπου θα συνδεθεί στον κιβωτοειδή οχετό. Τέλος θα αποκατασταθεί ο δρόμος με ασφαλτοσκυρόδεμα.

Ένα διαχρονικό πρόβλημα για τη Βασιλική αντιμετωπίζεται ώστε να μην υπάρχουν σοβαρά θέματα από τις βροχοπτώσεις στην περιοχή. Η διασφάλιση των περιουσιών και κυρίως η ασφάλεια των ανθρώπων, είναι για εμάς αξίωμα και με σοβαρές μελέτες και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης προσπαθούμε για αυτό.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ