Αποκαλυπτήρια στο πρόγραμμα για τον Τουρισμό – Τι επιχορήγηση προβλέπει

Ξενοδοχείο στη Σαντορίνη / Φωτογραφία: Shutterstock

Από τον Γιώργο Παππού

Με μια ερώτηση στη Βουλή για την ενίσχυση των καταλυμάτων, «ξεκλείδωσαν» οι βασικές παράμετροι του προγράμματος για τον Τουρισμό και πλέον απομένει η έγκριση από τις Βρυξέλλες για να ανοίξει η διαδικασία των αιτήσεων.

Μέσω της νέας δράσης θα αποδίδεται στις τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας μέρος του κεφαλαίου κίνησης που χρειάζονται για την αγορά πρώτων υλών, ώστε να λειτουργήσουν εκ νέου, αμέσως μόλις τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν και με τα μέτρα προστασίας που θα προβλεφθούν. Με τον τρόπο αυτό η δράση συνιστά ένα μέτρο παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και την αποφυγή απώλειας θέσεων εργασίας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:

 • να δραστηριοποιούνται ενεργά και επί της ουσίας (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) ως τουριστικές επιχειρήσεις παροχής φιλοξενίας
 • να λειτουργούν νόμιμα
 • να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία
 • να απασχολούσαν στο έτος 2019 Προσωπικό με μισθωτή εργασία
 • να λειτουργήσουν και να απασχολήσουν Προσωπικό με μισθωτή εργασία και το έτος 2021
 • να αναλώσουν την ληφθείσα επιχορήγηση σε λειτουργικές δαπάνες επανέναρξης δραστηριοτήτων εντός της περιόδου 1/4/2021 – 31/12/2021.

Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) που ανέρχονται καταρχήν (δύναται να αυξηθούν ώστε να καλυφθεί τυχόν μεγάλη ζήτηση) σε 350.000.000 ευρώ. Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του Κύκλου Εργασιών αυτής στο έτος 2019. Ξεχωριστή μέριμνα θα ληφθεί για τις επιχειρήσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν Κύκλο εργασιών στο έτος 2019.

Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης- όπως επισημαίνεται στο έγγραφο της απάντησης προς τον βουλευτή Ε. Κόνσολα, είναι η γρήγορη απόδοση των πόρων στις επιχειρήσεις και μέσω αυτών στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, στην δράση θα εφαρμοσθεί Άμεση διαδικασία Αξιολόγησης. Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις θα λαμβάνουν μοναδικό ενάριθμο ανάλογα με την ημερομηνία και ώρα υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και θα αξιολογούνται με χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Το κατεπείγον του θέματος αποτυπώνεται στην επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, προς τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασία, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ εκφράζεται η αγωνία τη βιωσιμότητα ειδικά των καταλυμάτων 12μηνης λειτουργίας, που απώλεσαν τους κρίσιμους τζίρους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Αυτό που προκαλεί, δε, αίσθηση είναι οι «γκρίζες» εκτιμήσεις για τη θερινή σεζόν, καθώς με τα έως τώρα δεδομένα- κυρίως τις μηδενικές κρατήσεις για Ιούνιο και Ιούλιο- δεν δείχνει εφικτός ο στόχος του 50% των εισπράξεων του 2019.

Στην ίδια επιστολή εκφράζεται, επίσης, έντονος προβληματισμός για την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας να εισηγηθεί την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της συλλογικής σύμβασης για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς όπως επισημαίνει η ΠΟΞ, όταν θα λήξουν τα ειδικά μέτρα προστασίας, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και το ενδεχόμενο κύματος απολύσεων είναι ορατό αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Συγκεκριμένα, οι ξενοδόχοι ζητούν:

 • Μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή έως τέλος του 2021 (ώστε να εξεταστούν τα αποτελέσματα – οφέλη με δυνατότητα επέκτασης και το 2022), το οποίο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη δύσκολη προσπάθεια επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού και θα αποδώσει στο τέλος στα δημόσια ταμεία περισσότερα έσοδα.
 • Παράταση του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας έως τις 31-10-2021 για τις εποχικές επιχειρήσεις και έως την 31-12-2021 για τις συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις με στόχο τον περιορισμό των απολύσεων.
 • Παράταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021 (για εποχικής και συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις) με επιδότηση του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών. Ειδικά για τις εποχικές επιχειρήσεις παροχή της δυνατότητας εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου και τον μήνα Ιούνιο.
 • Απαλλαγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από το συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.
 • Κατά την εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης παγίων δαπανών μη συνυπολογισμό του επιστρεπτέου μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής, το οποίο άλλωστε αποτελεί δάνειο.
 • Παράταση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων που έχουν χορηγηθεί μέσω του ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ και Ταμείο Εγγυοδοσίας).

Πηγή