Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος: Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισµού για την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιµένα Λευκάδας µε σκοπό την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρου

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την παραχώρηση χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λευκάδας για την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13/4/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιτροπών του Δήμου Λευκάδας –οδός Αντ. Τζεβελέκη, 311 00 Λευκάδα, Διοικητήριο, 2ο κτίριο, 1ος όροφος.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στις 13/4/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Ως τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 400,00 ευρώ ανά μήνα και η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι έξι (6) έτη.

Αντίτυπο της διακήρυξης διατίθεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας. Πληροφορίες στο τηλ.: 26453 60508 και e-mail: dltl@lefkada.gov.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ