Θωρακίζοντας έναν νέο θεσμό: Το Δίκτυο Μουσείων Ιονίων Νήσων (Δι.Μ.Ι.Ν.) και οι πρώτες ενέργειες.

Σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και παρεμβάσεων στο πολιτιστικό και μουσειακό περιβάλλον της χώρας, καθώς και σε μια εποχή κατά την οποία η πανδημία δημιουργεί καθημερινά νέες πραγματικότητες και ανησυχίες στην κοινωνία μας, οι μουσειακοί φορείς της Επτανήσου, που υπέγραψαν το υπόμνημα συνεργασίας και ίδρυσης του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων (Δι.Μ.Ι.Ν), προχώρησαν στο επόμενο βήμα θωράκισης της προσπάθειάς τους, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις των καιρών: Μέσα σε ένα διάστημα μόλις δύο μηνών και έναν διάλογο που στηρίχτηκε εξαρχής στην ισότιμη συμμετοχή και συμβολή όλων, διαμορφώθηκε μια υποδομή που εκφράζει τη δυναμική, τη θέληση και τις προοπτικές του νέου φορέα με σκοπό τα Επτάνησα να καταστούν πολιτιστικό κέντρο ευρείας εμβέλειας.

Με αυτό το πρόσημο και αφού καταγράφηκαν τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες, οι αδυναμίες και οι απειλές αυτού του εγχειρήματος, διαμορφώθηκαν τα εξής τμήματα που στελεχώθηκαν από εξειδικευμένες ομάδες εργασίας: 1. Οργάνωσης και επικοινωνίας (γραμματεία), 2. Επιμέλειας συλλογών, 3. Προώθησης και προβολής, 4. Προγραμματισμού, 5. Οικονομικού σχεδιασμού και 6. Έρευνας. Επιπλέον, η προσθήκη ενός σώματος εξωτερικών συμβούλων και η εδραίωση ενός μόνιμου δίαυλου επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι δύο βασικοί παράγοντες που ενισχύουν την “πολιτική εξωστρέφειας”. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι η βιωσιμότητα αυτού του σχήματος εξασφαλίζεται με τον δημοκρατικό χαρακτήρα λειτουργίας του Δικτύου, τη συμμετοχή εθελοντών εκπροσώπων από όλους τους φορείς και συμβούλων στις ομάδες εργασίας, την αποτελεσματική δομή, καθώς και την προώθηση όλων των ζητημάτων για την λήψη τελικών αποφάσεων στην Ολομέλεια. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι πολιτιστικοί φορείς των Ιονίων Νήσων αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Μουσείου του Ιονίου Πανεπιστημίου και μετέτρεψαν αυτή την πρωτοβουλία σε μια συλλογική πια προσπάθεια που στηρίζεται σε στέρεες βάσεις με ευοίωνες προοπτικές εξέλιξης.

Έχει ολοκληρωθεί, τέλος, η διαμόρφωση του προγράμματος δράσεων και εκδηλώσεων για το τρέχον έτος, ενώ υπό επεξεργασία βρίσκεται η διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων με στόχο την υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων στην κοινωνία και την μετάβαση των φορέων στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Ήδη στο ξεκίνημά του το ΔιΜΙΝ έκανε, μέσω της δικτύωσης των «μικρών» και «μεσαίων» περιφερειακών μουσειακών φορέων, ένα σημαντικό βήμα προς το κοινό όραμα: τη διαμόρφωση, δηλαδή, μιας μουσειακής πολιτικής που θα αποφέρει οφέλη για τους οργανισμούς που το απαρτίζουν, τα οποία, όμως, θα διαχυθούν στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Εξάλλου, είναι πια κοινός τόπος ότι το μουσείο του 21ου αιώνα ως θεσμός στοχεύει πρωτίστως στην εξυπηρέτηση των κοινοτήτων και την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών. Και για το ΔιΜΙΝ αυτές οι δύο επιταγές είναι δεσμευτικές για την εξέλιξή του.

Για πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο μπορείτε να επικοινωνήστε με τον κ. Σταύρο Βλίζο, Διευθυντή των Μουσειακών Συλλογών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο museum@ionio.gr