Επαναλειτουργεί η λαϊκή αγορά από το Σάββατο 30 Μαΐου

Ο Δήμος Λευκάδας σας ενημερώνει ότι σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αναπροσαρμόζει τον τρόπο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς σύμφωνα με τους περιορισμούς του ΦΕΚ1640/Β/30-4-2020.

Το Σάββατο 30-5-2020 η Λαϊκή Αγορά θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ