Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: Δέσμη προτάσεων για τη στήριξη του τουρισμού

Δέσμη προτάσεων για την άμεση στήριξη του παγκόσμιου τουρισμού όχι απλώς για ανάκαμψη από την κρίση του κορωνοϊού αλλά για επιστροφή του σε ακόμα καλύτερα επίπεδα ανάπτυξης.

Οι προτάσεις είναι το πρώτο «προϊόν» της Παγκόσμιας Επιτροπής Τουριστικής Κρίσης που δημιούργησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού με εκπροσώπους από όλους τους κλάδους του τουρισμού και μέσα από το ευρύτερο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Οι προτάσεις σχεδιάστηκαν για να στηρίξουν τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Το κείμενο των προτάσεων θα ενημερώνεται τακτικά.

Αποτελεί την πρώτη αναλυτική δέσμη ενεργειών τις οποίες μπορούν να αναλάβουν σήμερα και τους επόμενους μήνες οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας.

Ειδικότερα, προτείνονται 23 ενέργειες που κατηγοριοποιούνται σε 3 άξονες…

Διαχείριση των κρίσεων και μετριασμός των επιπτώσεων: Οι βασικές συστάσεις αφορούν τη διατήρηση θέσεων εργασίας, την υποστήριξη αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, τη διασφάλιση της ρευστότητας, την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και την αναθεώρηση των φόρων, των τελών και των κανονισμών που σχετίζονται με τα ταξίδια και τον τουρισμό, καθώς μια παγκόσμια οικονομική ύφεση φαίνεται πιθανή. Η ύφεση θα πλήξει έντονα τον τουρισμό θέτοντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε κίνδυνο, ιδίως εκείνες που κατέχουν γυναίκες και νέοι, καθώς και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Παροχή κινήτρων και επιτάχυνση της ανάκαμψης: Αυτή η δέσμη συστάσεων υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής οικονομικών κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων των ευνοϊκών φορολογικών πολιτικών, την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών μόλις το επιτρέψει η έκτακτη υγειονομική ανάγκη, την προώθηση της διευκόλυνσης έκδοσης θεωρήσεων, την ενίσχυση του μάρκετινγκ και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη. Οι συστάσεις απαιτούν επίσης να τεθεί ο τουρισμός στο επίκεντρο των εθνικών πολιτικών ανάκαμψης και των σχεδίων δράσης.

Προετοιμασία για την αυριανή ημέρα: Με έμφαση στη μοναδική ικανότητα του τουρισμού να ηγείται της τοπικής και εθνικής ανάπτυξης, οι συστάσεις αναφέρουν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συμβολή του τομέα στην ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης και να δημιουργηθεί μάθηση ανθεκτικότητας από τα διδάγματα της τρέχουσας κρίσης. Οι συστάσεις καλούν τις κυβερνήσεις και τους παράγοντες του ιδιωτικού τομέα να καταρτίσουν σχέδια ετοιμότητας και να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Πηγή