Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: Λειτουργία ΥΔΟΜ – εξυπηρέτηση πολιτών εξ αποστάσεως

Για την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών και των υπαλλήλων από την συνεχώς αυξανόμενη εξάπλωση της επιδημίας του Κορονοϊού και στην Χώρα μας, ανακοινώνεται σε όλους τους πολίτες και μηχανικούς οι τρόποι πλήρους εξυπηρέτησής τους, χωρίς να απαιτείται η είσοδός τους στην Υπηρεσία Δόμησης και η φυσική τους παρουσία στα γραφεία των υπαλλήλων. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες να δείξουν κατανόηση για το επιβαλλόμενο μέτρο και να ακολουθήσουν την παρούσα οδηγία για το καλό όλων, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν.

Επισημαίνεται ότι κατόπιν του Ν.4495/17 περί ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών και των λοιπών διαθέσιμων σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας, οι Υπηρεσίες Δόμησης  μπορούν να διεκπεραιώνουν εξ αποστάσεως όλα τα αιτήματα χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στα γραφεία των ΥΔΟΜ.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται στους πολίτες με αυτό τον τρόπο είναι οι ακόλουθες:

 1. ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ)
 2. ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ή ΜΟΝΙΜΗ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΡΓΩΝ Ο.Κ.Ω.
 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 5. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Π.Ε.Κ.)
 6. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
 7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
 8. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
 10. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 – ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΙ.ΝΟ.ΠΕ.Κ.)
 11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 13. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
 14. ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 15. ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 17. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

Με εξαίρεση τις υπηρεσίες υπ’ αριθμ.1 και 4 που διεκπεραιώνονται 100% ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΤΕΕ, η διαδικασία που θα εφαρμόζεται σε γενικές γραμμές με μικρές διαφοροποιήσεις ανά περίπτωση, είναι η ακόλουθη:

Υποβάλλεται η αίτηση στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου και παραδίδεται υπηρεσιακά στην ΥΔΟΜ. Χρεώνεται από τον προϊστάμενο στον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος επιλαμβάνεται της υπόθεσης. Ο ενδιαφερόμενος πληροφορείται από την Γραμματεία της ΥΔΟΜ το όνομα του υπαλλήλου και επικοινωνεί μαζί του τηλεφωνικά ή με e-mail. Το αίτημα διεκπεραιώνεται υπηρεσιακά και ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει την απάντηση ταχυδρομικά ή απευθείας στο Γενικό Πρωτόκολλο.

Αντί απευθείας υποβολής της αίτησης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου, υπάρχουν και οι δυνατότητες υποβολής της είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ – 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ, είτε με FAX στον αριθμό 2645360505, είτε με e-mail στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 1. e-mail Δήμου Λευκάδας: info@lefkada.gov.gr
 2. e-mail Προϊσταμένου ΥΔΟΜ: kprok@teemail.gr

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., τηλέφωνο σταθερό & κινητό) και να ζητείται η πρωτοκόλλησή της.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
1 Προκοπίου Κυριάκος

Προϊστάμενος Δ/νσης

2645360590 kprok@teemail.gr
2 Φραγκούλης Επαμεινώνδας

Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας

2645360594 nontas70@gmail.com
3 Βρεττού Κωνσταντίνα

Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών

2645360616 vrettou@lefkada.gov.gr
4 Κηρολιβάνου Αικατερίνη

Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών

2645360587 kkirolivanou@gmail.com
5 Βλάχου Θέκλη

Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών

2645360587 theklivlaxou@gmail.com
6 Παπαθανάση Αμαλία

Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας

2645360596 apapathanasi@lefkada.gov.gr
7 Μίγκου Αννέτα

Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας

2645360595 amigou@lefkada.gov.gr
8 Σέρβος Βασίλειος

Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας

2645360617 vasilis_1958@yahoo.gr
9 Ρομποτής Στέφανος

Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας (Γραμματεία)

2645360573 stefanos1958@yahoo.gr
10 Ανδρουλάκης Νικόλαος

Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας (Γραμματεία)

2645360573 kprok@teemail.gr
11 Καραβία Θεοδώρα

Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας (Γραμματεία)

2645360583 kprok@teemail.gr
12 Βραχνούλας Δημήτριος (Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών)

Για σχέδιο πόλεως Νυδρίου – Μ.Αυλακίου

2645360537 dim26031967@gmail.com
13 Σίδερης Ελευθέριος (Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών)

Για μελέτες Η/Μ και παθητικής πυροπροστασίας

2645360520 esideris@lefkada.gr

 

Σε περίπτωση απουσίας κάποιου υπαλλήλου θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα της Γραμματείας 2645360573 – 60583 όπου θα βρίσκεται πάντα προσωπικό ασφαλείας.

 

Για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου και του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας που ανήκουν στην Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία και η επικοινωνία θα γίνεται απευθείας με τους προϊσταμένους των τμημάτων ως ακολούθως:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
1 Γεωργακόπουλος Ανδρέας

Τμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου

2645360535 kathariotita.prasino@gmail.com
2 Γεωργουλόπουλος Δημήτριος

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

2645360584 tpppdl@yahoo.gr

 

       

 

Για εξαιρετικές περιπτώσεις που θα απαιτηθούν τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις επί των ανωτέρω, θα γίνεται απευθείας συνεννόηση με τον Διευθυντή Προκοπίου Κυριάκο στο προσωπικό του τηλέφωνο ή e-mail που αναγράφονται στον πίνακα στοιχείων επικοινωνίας.

 

Λευκάδα 16-3-2020

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ