Ακύρωση της Ιστορικής Διαδρομής Βίλχελμ Νταίρπφελντ – Run for History 2020 και το θετικό μέσα στο αρνητικό

Ακύρωση της Ιστορικής Διαδρομής Βίλχελμ Νταίρπφελντ – Run for History 2020 και το θετικό μέσα στο αρνητικό

Δελτίο Τύπου του Συλλόγου για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον Νυδρίου “ Βίλχελμ Νταίρπφελν” Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμό προς...