Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην συνεδρίαση της 27ης Δεκεμβρίου 2018,συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

  • Κατά πλειοψηφία, τη μη άσκηση έφεσης κατά των υπ΄ αριθ. 70/2018 και 74/2018 απόφασεων του Ειρηνοδικείου Λευκάδας  που αφορούν στην υπόθεση υπαλλήλων κατά του Δήμου Λευκάδας για την καταβολή αναδρομικά των επιδομάτων που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012.
  • Την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» προϋπολογισμού 12.500,00
  • Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης δύο αιθουσών δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Εξάνθειας στον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.
  • Την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που αφορά στην ένταξη πρόσφατης χρηματοδότησης 100.000€ για την εκτέλεση του έργου “Προμήθεια και Εγκατάσταση ιστών φωτισμού στο λιμάνι Νικιάνας και πίλαρ σκαφών στα λιμάνια Νικιάνας, Λευκάδας και Περιγιαλίου”

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ