Ενημέρωση από τον Δήμο Λευκάδας για τις διακοπές ηλεκτροφωτισμού

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι το διάστημα των τελευταίων ημερών έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα συσκότισης σε διάφορες περιοχές της πόλης της Λευκάδας, όπως στην κεντρική πλατεία και στην παραλία της Λευκάδας, που δεν οφείλονται σε βλάβες ηλεκτροφωτισμού.

Παρόμοια φαινόμενα επίσης είχαν παρατηρηθεί την περίοδο των Χριστουγέννων του 2017 σε αντίστοιχες περιοχές της πόλης.

Όπως διαπιστώθηκε από την υπηρεσία, οι διακοπές ηλεκτροφωτισμού οφείλονται σε παραβιάσεις των πίλλαρ ρευματοδότησης, κατά τις οποίες, «ΚΑΠΟΙΟΙ» εσκεμμένα κλείνουν ασφάλειες και γενικούς διακόπτες του κυκλώματος.

Ο Δήμος Λευκάδας επισημαίνει τους κινδύνους ηλεκτροπληξίας, λόγω παραβίασης των πίλλαρ, καθιστά υπεύθυνους για οποιαδήποτε ζημιά στα πίλλαρ του Δήμου τους παραβάτες και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ