Κενές θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Λευκάδας

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Λευκάδας  για την περίοδο 2018-2019 και την διαγραφή νηπίων στους ανωτέρω σταθμούς, σας ενημερώνουμε ότι έχουν προκύψει οι παρακάτω κενές θέσεις:

1) Παιδικός Σταθμός Λευκάδας:

  • Α΄ Τμήμα νηπίων μια (1) θέση : παιδιά που γεννήθηκαν από 01/01/2015 έως 30/05/2015
  • Β΄ Τμήμα νηπίων  τρεις(3) θέσεις: παιδιά που γεννήθηκαν από 01/06/2015 έως 14/11/2015
  • Γ΄ Τμήμα νηπίων τρεις(3) θέσεις: παιδιά που γεννήθηκαν  από 15/11/2015 έως 18/03/2016

2) Βρεφονηπιακός Σταθμός Λευκάδας μία(1) θέση: παιδιά από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

3) Παιδικός Σταθμός Καρυάς είκοσι (20) θέσεις: παιδιά από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού ορίζεται η 9/11/2018.

Μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις γονείς των οποίων τα τέκνα τους συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας έως  την ανωτέρω ημερομηνία.

Από το Δήμο Λευκάδας