Νέα τμήματα τον Νοέμβριο στα Μαθήματα Ιαπωνικής γλώσσας

Μαθήματα Ιαπωνικής γλώσσας στο Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας

Νέα τμήματα τον Νοέμβριο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26450-26635 & 26450-26711.

Image may contain: text