Ψηφιακές υπηρεσίες στα μνημεία των πολιτιστικών διαδρομών στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου

Το “πράσινο φως” για την υποβολή προτάσεων που αφορούν τις Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου έδωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης. Η δράση στοχεύει σε ενιαίες ψηφιακές διαδικτυακές ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ψηφιακής πλατφόρμας – ψηφιακών ξεναγήσεων – εγκατάστασης ασύρματου δικτύου – υπηρεσιών ανάπτυξης κοινού και κοινοτήτων και υποστήριξης της διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών διαδικτύου για την ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του πολιτιστικού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες. Εντάσσεται δε στην Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, αφορά στους αρχαιολογικούς χώρους Νικόπολης, Κασσώπης, Γιτάνων, Δωδώνης και Αμβρακίας και στοχεύει στην παροχή περισσοτέρων και βελτιωμένων ποιοτικών υπηρεσιών, ώστε οι χώροι να καταστούν περισσότερο ελκυστικοί για τους επισκέπτες. Ο προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στις 300 χιλ. ευρώ.

Πηγή