Ολοκλήρωση του έργου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με το Νόμο 4559/2018 για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τερματίζεται η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ και ανοίγει μια νέα περίοδος για το διευρυμένο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Η Διοικούσα Επιτροπή μπροστά στο μεγάλο αυτό επίτευγμα θέλει να ευχαριστήσει όσους συνέβαλαν στη στήριξη της όλης προσπάθειας. Καταρχάς, τον κ. Κώστα Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που έχοντας ως όραμα την αναδιαμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Παιδείας συνέβαλε αποφασιστικά στην προώθηση του όλου εγχειρήματος. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη της κοινής επιτροπής των δύο Ιδρυμάτων, τα οποία συνέταξαν το πόρισμα εκκίνησης  της συγχώνευσης και συνέβαλαν στη συνέχεια για την τελική διατύπωσή του.

Ας σημειωθεί ότι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της η Διοικούσα Επιτροπή πριν τρία χρόνια έπρεπε να αντιμετωπίσει μια σειρά θεμάτων άμεσα και αποτελεσματικά. Αναφέρουμε επιγραμματικά το διαχειριστικό κλείσιμο όλων των έργων ΕΣΠΑ της προηγούμενης περιόδου και τη διενέργεια της πρώτης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος που ήταν επιτυχής και αποτέλεσε τον οδηγό για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και ενίσχυσης των υλικο-τεχνικών υποδομών καθώς και του μόνιμου διοικητικού και διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή ενθάρρυνε τόσο την επιστημονική όσο και την κοινωνική εξωστρέφεια. Το Ίδρυμα ανέπτυξε μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα κυρίως στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι πρόοδοι αυτές αποτέλεσαν την προϋπόθεση για να προχωρήσει και να υλοποιηθεί στη συνέχεια η προσπάθεια της συγχώνευσης με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και κατά συνέπεια η ενίσχυση της βιωσιμότητας των ακαδημαϊκών δομών στα νησιά του Ιονίου.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο το διδακτικό όσο και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος που συνέβαλε με την αφοσίωση και την εργατικότητά του στο όλο εγχείρημα, προσδίδοντας νέα ακαδημαϊκή δυναμική και προοπτικές στις τοπικές κοινωνίες.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος διαχειρίστηκε τις δυσκολίες στην πορεία προς την δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου με την ωριμότητα που απαιτεί ένα ακαδημαϊκό εγχείρημα ιστορικής σημασίας. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς μεταβατικής περιόδου, το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος θα συνεχίσει μέσω της συμμετοχής του στο νομοθετημένο «Συμβούλιο Ένταξης» να συμβάλει στο πλαίσιο των αρμοδιότητων του με όλες του τις δυνάμεις στην ομαλή και επιτυχή διαμόρφωση του νέου Πανεπιστημιακού χάρτη στο χώρο των Ιονίων Νήσων.

Τέλος, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να ανταποκριθούν στη μεγάλη αυτή πρόκληση, καθώς αναπόφευκτα η βιωσιμότητα των νέων πανεπιστημιακών δομών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την έμπρακτη αποδοχή και στήριξή τους στα νησιά μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ι. ΔΡΑΓΩΝΑΣ

 

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 

ΑΘ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

 

Ι. ΧΑΛΑΡΗΣ

 

ΕΡΝ. ΤΖΑΝΝΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

Χ.ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

 

Ν. ΕΣΠΙΑΛΙΔΗΣ

 

ΠΑΝ. ΒΛΑΜΟΣ

 

Ν. ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ