Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δρόμου στη θέση «Γκιόκα»

Ολοκληρώθηκε το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ “ΓΚΙΟΚΑ”)» που αφορά στην αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης, επί του επαρχιακού δρόμου Λαζαράτων – Πινακοχωρίου, στα όρια του οικισμού Πινακοχωρίου στο ύψος της παλιάς δημοτικής υδατοδεξαμενής στη θέση “Γκιόκα”.

Στο τοιχίο αντιστήριξης τοποθετήθηκαν πλαστικοί σωλήνες για την απορροή των όμβριων που σωρεύονται πίσω από τον τοίχο. Επίσης τοποθετήθηκαν προστατευτικά κιγκλιδώματα (μεταλλικές μπάρες) στην κορυφή του τοίχου για λόγους ασφαλείας.

Από τον Δήμο Λευκάδας

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, φυτό, σύννεφο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση