Αποφάσεις συνεδρίασης 13ης Αυγούστου του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην συνεδρίαση της 13ης Αυγούστου 2018 συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

 • Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 • Την έγκρισης μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΙΟΥ
 • Την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού
 • Την παράταση μισθώματος που καλύπτει τις ανάγκες χώρου  στάθμευσης στην Δ.Κ. Νυδριού.
 • Την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.
 • Την αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Στρατηγικές ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτομία Έρευνας και Τεχνολογίας (RECYCLING STRATEGIES FOR THE COASTAL SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT TOWARDS R&D INNOVATION) στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020”.
 • Την απόφαση Δ.Σ. επί αιτήματος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λευκάδας και του
  Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Λευκάδας «Η Ελπίδα», για τη λειτουργία και στελέχωση
  Οδοντιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.
 • Την έγκριση του  1ου ΑΠΕ και του  1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ “ΑΗΔΟΝΑΚΙ” ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ”.
 • Την έγκριση ανάθεσης εκπόνησης με συνοπτικό διαγωνισμό της μελέτης του 1ου υποέργου της πράξης (Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στο Δήμο Λευκάδας»  με  κωδικό ΟΠΣ 5003637 (Μελέτες για την δημιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας).
 • Την έγκριση της προμήθειας λειοτεμαχιστή απορριμμάτων, με την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Από τον Δήμο Λευκάδας