Θέσεις εργασίας στη Λευκάδα από 04/06 έως 10/06/2018

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδομάδα

Η πληροφορία της εβδομάδας:

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2017-2018

Από σήμερα και μέχρι την Τρίτη 3 Ιουλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ειδική εφαρμογή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου παιδείας. Για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σχετική εγκύκλιο, η οποία αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 και η οποία  είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω:

ΛΕΥΚΑΔΑ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

EGNOSIS

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το AΣΕΠ και  ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των εξετάσεων. EQUALSOCIETY

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578

 

Ώρες επικοινωνίας:

Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ

http://spoudazo.equalsociety.gr
2. Πρόσληψη 10 ατόμων (5 γυμναστές και 5 Νηπιαγωγοί) Η Κοινωφελής ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 25/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για το Θερινό Camp για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:2 μήνες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Αντωνίου Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη (Διοικητήριο), τηλ: 2645060517) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Αγγέλου Όλγα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά έως Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018. Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ &

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

Δ Η Μ Ο Υ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ

( Δ . Ε . Π . Ο . Κ . Α . Λ . )

3. Δέκα πέντε (15) υπάλληλοι ειδικότητας Εργατών Πρασίνου, κατηγορίας ΥΕ Απαραίτητα δικαιολογητικά :

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι: « πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007». 3. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του Δημόσιου Τομέα για την απόδειξη της εμπειρίας. Επιπλέον δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών, από την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 έως και την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Μάλφα Γεράσιμου ή κας Φερεντίνου Βασιλικής (τηλ επικοινωνίας 2645360506 και 2645360613). Δήμος Λευκάδας.
4. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Εποχιακή εργασία

Τηλ. Επικοινωνίας:

6994110045

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

lefkasnews@gmail.com

 

Βίλες στην περιοχή της Λευκάδας.

 

5. ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ  

Απαραίτητα προσόντα:

 

v  Γνώση αγγλικών

v  Παρέχεται διαμονή

Τηλ. Επικοινωνίας:

6994110045

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

lefkasnews@gmail.com

 

Βίλες στην περιοχή της Λευκάδας.

 

6. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Πλήρης απασχόληση για καλοκαιρινή σεζόν.

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450-97040

6975758839

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Παναγιώτης

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στους Τσουκαλάδες Λευκάδας.
7. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ  

Εποχιακή εργασία

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία 2 έτη

v  Παρέχεται διαμονή και διατροφή

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450-31918

6972300407

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@vassiliki.net

 

Beach bar στην Βασιλική Λευκάδας.
8. ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

Εποχιακή απασχόληση

4ωρη

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αντίστοιχη εμπειρία απαραίτητη

v  Bonus

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937078921

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@ionianbreeze.com.gr

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Δουβίτσας Παναγιώτης

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στον Άγιο-Ιωάννη Λευκάδας.
9. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Εποχιακή εργασία

4μήνες

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974074362

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Νίκος

Ξενοδοχείο στην Νικιάνα.
10. ΝΕΟΣ/Α

(για τη μεταφορά ιματισμού στα δωμάτια)

 

Εποχιακή εργασία

4μήνες

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974074362

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας:

Κος Νίκος

Ξενοδοχείο στην Νικιάνα.
11. ΚΟΠΕΛΑ Μόνιμη απασχόληση

9:00-14:00

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

v  Άπταιστη γνώση αγγλικών

v  Άπταιστη γνώση Η/Υ

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937414869

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Αρματάς Νικόλαος

Μαγαζί τηλεπικοινωνιών στην πόλη της Λευκάδας.
12. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ  

Εποχιακή απασχόληση

Ιούνιο-Σεπτέμβρη

Τηλ. Επικοινωνίας:

6985654136

 

Ψησταριά στο Φτερνό Λευκάδας.
13. ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ΣΕΦ  

Καλοκαιρινή σεζόν

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση παραδοσιακής και ελληνικής κουζίνας

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970702131

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

kkarlesis@gmail.com

 

Παραλιακό εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
14. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ Απαραίτητα προσόντα:

v  Άριστη γνώση Η/Υ

v  Άριστη γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία στον τομέα του τουρισμού

v  Επικοινωνιακός χαρακτήρας με υπευθυνότητα

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6972426163

 

Μαρίνα στο Μεγανήσι Λευκάδας.
15. ΜΑΓΕΙΡΑΣ,

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

Έως τέλη Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώσεις & προϋπηρεσία μεσογειακής και ελληνικής κουζίνας

v  30-45 ετών

v  Παρέχεται διαμονή

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6932611106

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

aklefkatas@yahoo.gr

 

 

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.

 

16. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Γνώση Η/Υ

v  Οργάνωση γραφείου

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944628338

 

Εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων στην Λευκάδα.
17. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

v  Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944628338

 

Εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων στην Λευκάδα.
18. ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνο στο σέρβις

v  Γνώση αγγλικών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6949749876

26450-97495

 

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
19. ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ  

Απαραίτητα προσόντα:

 

v  Αντίστοιχη εμπειρία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6949749876

26450-97495

 

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
20.  

ΡΕΣΕΨΙΟΝ

 

 

Εποχιακή απασχόληση

 

1Η Ιουνίου-30 Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δεν παρέχεται διαμονή

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6932637070

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@santamarina.gr

 

Ξενοδοχείο “Santa Marina” στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
21. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ Καλοκαιρινή σεζόν

Μάιος-Οκτώβριος

Πλήρες ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

v   Απαραίτητη γνώση αγγλικών

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@santamaura.gr

 

Μονάδα ενοικιαζομένων Δωματίων στο Νυδρί Λευκάδας.

 

22. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ Καλοκαιρινή σεζόν

Μάιος-Οκτώβριος

Part time

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

v   Απαραίτητη γνώση αγγλικών

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@santamaura.gr

 

Μονάδα ενοικιαζομένων Δωματίων στο Νυδρί Λευκάδας.

 

 

23. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  

 

 

Εποχιακή απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6973052026

κ. Δενδρινού Αικατερίνη

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6932221205

κ. Δενδρινός Ανδρέας

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

lefkadakaterina@gmail.com

 

Ξενοδοχείο “KATERINA RESORT ” στην Βασιλική Λευκάδας.
24. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

(μπουφέ, πρωινό service-bar)

 

 

 

 

Εποχιακή απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6973052026

κ. Δενδρινού Αικατερίνη

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6932221205

κ. Δενδρινός Ανδρέας

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

lefkadakaterina@gmail.com

 

Ξενοδοχείο “KATERINA RESORT ” στην Βασιλική Λευκάδας.
25. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  

Εποχιακή εργασία

Μάιο-Οκτώβριο

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία στην υποδοχή πελατών

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6974502641

 

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
26. ΨΗΣΤΗΣ  

Καλοκαιρινή σεζόν

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αντίστοιχη εμπειρία

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6974502641

 

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
27. ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

v  Γνώση αγγλικών

v  Παρέχεται διαμονή

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6977668294

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

jimmysantas@gmail.com

 

Ταβέρνα στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
28. ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ

(ΔΥΟ)

 

Έως Τέλος Σεπτεμβρίου

Απαραίτητα προσόντα:

v  Απαραίτητη γνώση αγγλικών

v  Παρέχεται διαμονή

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6972241715

 

Καφέ-Κρεπερί στον Κάλαμο Λευκάδας.
29. ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Παρέχεται διαμονή και διατροφή

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6942013902

 

Εστιατόριο στην Βασιλική Λευκάδας.
30. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ-ΨΗΣΤΗΣ Μάιο –Οκτώβριο

Απαραίτητα προσόντα:

v  Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε α-λα-καρτ εστιατόριο

v  Γνώσεις σχάρας σε κρεατικά / θαλασσινά

v  Διαμονή

v  Bonus

Αποστολή με φωτογραφία βιογραφικού στη διεύθυνση:

 

info@basilico-restaurant.gr

 

Οικογενειακό εστιατόριο στο Νυδρί Λευκάδας.
31. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Εποχιακή εργασία

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 40 ετών

v  Επικοινωνιακός/η

v  Αξιόπιστος/η

v  Απαραίτητη γνώση αγγλικών

v  Παρέχεται διαμονή

 

Αποστολή με φωτογραφία βιογραφικού στη διεύθυνση:

cv.photoserv@gmail.com

 

Στην περιοχή της Λευκάδας.
32. ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΑ  

1Η Ιουνίου- 30 Σεπτεμβρίου

Απαραίτητα προσόντα:

v  Κατά προτίμηση απόφοιτοι/ες σχολών

v  Παρέχεται διαμονή και διατροφή

Αποστολή με φωτογραφία βιογραφικού στη διεύθυνση:

armonia_gr@yahoo.com.au

Ξενοδοχείο στο Νυδρί Λευκάδας.

 

33. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ  

Εποχιακή εργασία

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Παρέχεται διαμονή

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6936987453

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ρομποτής Κωνσταντίνος

 Καφέ σνακ “Bella Vista” στο Αθάνι Λευκάδας.
34. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ Εποχιακή εργασία

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Παρέχεται διαμονή

v  Γνώση αγγλικών

v  Αντίστοιχη προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6936987453

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ρομποτής Κωνσταντίνος

Καφέ σνακ “Bella Vista” στο Αθάνι Λευκάδας
35. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Μόνιμη εργασία

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση EPSILONNET BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

v  Προϋπηρεσία σε μισθοδοσία

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6944585911

 

Λογιστήριο ΑΕ εταιρείας με έδρα στην Λευκάδα.
36. ΨΗΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ  

Απαραίτητα προσόντα:

 

v  Γνώση ψησίματος

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6973799102

26450-99279

 

Ταβέρνα “Βεράντα” στο Καλαμίτσι Λευκάδας.
37. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  

Μόνιμη απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας:    

26450-29472

26451-02268

 

Κατάστημα με γυναικεία ενδύματα “Pink Woman” και κατάστημα με αντρικά ενδύματα “Blade”.
38. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Εποχιακή απασχόληση

Πλήρη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

v  Δυνατότητα διαμονής εντός του ξενοδοχείου

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6972252800

 

Ξενοδοχείο στο Νυδρί Λευκάδας.
39. 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

Μάιο- τέλη Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6972126225

 

Mini-market στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
40. ΜΑΓΕΙΡΑ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ/Α

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

 

 

 

Εποχιακή απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας:

6936129370

26450-29151

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@hoteltesoro.gr

Ξενοδοχείο “Tesoro” στην Νικιάνα Λευκάδας.
41. 2 ΑΤΟΜΑ

ΣΕΡΒΙΣ-ΜΠΟΦΕ

Εποχιακή απασχόληση

Μία πρωινή βάρδια

& μία απογευματινή-βράδυ

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

v  Γνώση αγγλικών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6978063312

Ξενοδοχείο “Ostria” στον Άγιο- Νικήτα Λευκάδας.
42. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  

8η  Απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας:

6987302460

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@youinlefkada.com

Ξενοδοχείο στον Αι-Γιάννη Λευκάδας.
43. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Εποχιακή απασχόληση (Ιούνιο-Σεπτέμβριο)

Απαραίτητα προσόντα:

v  Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο lower)

v  Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (word ,internet , excel)

v  Δίπλωμα αυτοκινήτου

v  Η γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944460215

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

Broumis.lefkada@gmail.com

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ανυφαντής Σπύρος

Επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων-μοτοποδηλάτων “Broumis car & motorbike rentals ” με έδρα στο Νυδρί Λευκάδας.
44. ΚΥΡΙΑ

(φύλαξη ηλικιωμένου, όχι κατάκοιτου)

 

 

Εποχιακή απασχόληση

(με δυνατότητα μόνιμης)

Απαραίτητα προσόντα:

v  Να μιλάει ελληνικά

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977020999

 

Στα Σύβοτα Λευκάδας.
45. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(room service/

καθαριότητα)

Από Μάιο Έως Σεπτέμβρη

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα οδήγησης

v  Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών

v  Παρέχεται στέγη.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944585911

 

Ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00 και 19:00 με 22:00

 

 

Πολυτελή καταλύματα στην πόλη της Λευκάδα
46. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ  

Μόνιμη εργασία

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6948658911

Στην πόλη της Λευκάδας.
47. ΒΟΗΘΟ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ  

Εποχιακή απασχόληση

6 μήνες

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970702131

 

Εστιατόριο στο Νυδρί Λευκάδας.
48. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

Εποχιακή απασχόληση με προοπτικές μόνιμης

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 45 ετών

v  Γνώση αγγλικών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6972447901

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Σίμος

Κατάστημα με κρέπες και σάντουιτς στην πόλη της Λευκάδας.
49. ΚΥΡΙΑ

(προετοιμασία κουζίνας & λάντζα)

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Παρέχεται διαμονή και διατροφή

 

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6970994602

 

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
50. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 45 ετών

v  Προϋπηρεσία

v  Παρέχεται διαμονή

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450-92650

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

zossis@otenet.gr

 

Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο Περιγιάλι Λευκάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: equallefkada@gmail.com . Κάθε εβδομάδα η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτημένη και στο blog του Οργανισμού http://equalsociety.wordpress.com . Επίσης ενημερωθείτε για τις δράσεις της EqualSociety στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebookhttps://www.facebook.com/equalsociety1